ЦРКВА СВ. ТРОЈИЦЕ У ДОЊОЈ ТРЕШЊИЦИ

Additional Info

 • Редни број: 192.
 • Број у регистру: 192.
 • Датум уписа у регистар: 19. 07. 2006.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: ЦРКВА СВ. ТРОЈИЦЕ У ДОЊОЈ ТРЕШЊИЦИ
 • Општина: МАЛИ ЗВОРНИК
 • Место: СЕЛО ДОЊА ТРЕШЊИЦА
 • Адреса: СЕЛО ДОЊА ТРЕШЊИЦА
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-7994 /2005 ОД 22. 12. 2005. ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 115/2005 ОД 27. 12. 2005. ГОДИНЕ
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 2308 КО ДОЊА ТРЕШЊИЦА
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 2308 КО ДОЊА ТРЕШЊИЦА ПРИВАТНА СВОЈИНА И 2306/1, 230, 2617 И 2806 КО ДОЊА ТРЕШЊИЦА ДРЖАВНА СВОЈИНА
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: НА СТАРОМ КУЛТНОМ МЕСТУ У Д. ТРЕШЊИЦИ ПОДИГНУТ ЈЕ САДАШЊИ ХРАМ 1852. ГОДИНЕ. О ТОМЕ СВЕДОЧИ НАТПИС УКЛЕСАН НА ЈУЖНОЈ СТРАНИ ЦРКВЕ. ЦРКВЕНА ГРАЂЕВИНА ИМА ОСНОВУ ТРИКОНХОСА СА ПРОСТРАНОМ ОЛТАРСКОМ АПСИДОМ И ШИРОКИМ И ВИСОКИМ ЦЕНТРАЛНИМ ПРОСТОРОМ. ЦРКВА ЈЕ ПОКРИВЕНА ПОЦИНКОВАНИМ ЛИМОМ, АЛИ НАГИБ КРОВНИХ РАВНИ УКАЗУЈЕ ДА ЈЕ У СВОМ АУТЕНТИЧНОМ ИЗГЛЕДУ БИЛА ПОКРИВЕНА ШИНДРОМ. ПО УГЛЕДУ НА ЦРКВЕ БРВАНРЕ. ИЗНАД ПРИПРАТЕ ЈЕ ПОДИГНУТА ГАЛЕРИЈА. ЗИД КОЈИ ДЕЛИ НАОС ОД ПРИПРАТЕ ИМА ТРИ ЛУЧНА ОТВОРА, СРЕДИШЊИ НАЈВЕЋИ И ДВА БОЧНА ВРЛО УЗАНА, ОД КОЈИХ СЕВЕРНИ ВОДИ У ПРОСТОР У КОМЕ СУ СМЕШТЕНЕ ДРВЕНЕ СТЕПЕНИЦЕ ЗА ГАЛЕРИЈУ. ИЗНАД ПРИПРАТЕ ЈЕ РАВНА ТАВАНИЦА, ДОК ЈЕ НАОС ЗАСВЕДЕН ПОЛУОБЛИЧАСТИМ СВОДОМ. ОЛТАРСКИ ПРОСТОР ЈЕ ОДЕЉЕН ОД НАОСА НИЖОМ ДРВЕНОМ ИКОНОСТАСНОМ ПРЕГРАДОМ СА ИКОНАМА НОВИЈЕГ ДАТУМА. ОРИГИНАЛНА ПРЕГРАДА НИЈЕ САЧУВАНА ПА СЕ НЕ ЗНА КАКО ЈЕ ИЗГЛЕДАЛА И ДО КОЈЕ ВИСИНЕ ЈЕ ДОСЕЗАЛА. СПОЉАШЊОСТ ХРАМА ЈЕ БЕЗ УКРАСА СА ИЗУЗЕТКОМ ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ КОЈА ИМА ЧЕТИРИ ПЛИТКЕ НИШЕ И ТРИ МАЊА ПРОЗОРСКА ОТВОРА. ФАСАДЕ СУ ОМАЛТЕРИСАНЕ И ОКРЕЧЕНЕ У БЕЛО. МОНОТОНИЈУ ОСТАЛИХ ЗИДНИХ ПОВРШИНА РАЗБИЈАЈУ ЧЕТИРИ МАЊЕ МОНОФОРЕ И ЈУЖНИ ПОРТАЛ, СВИ ЛУЧНО ЗАСВЕДЕНИ. КОМБИНАЦИЈА ДРВЕНОГ КРОВА И ЗИДОВА ОД ТВРДОГ МАТЕРИЈАЛА СВРСТАВАЈУ ОВУ ЦРКВУ У МАЊУ ГРУПУ САЧУВАНИХ ХРАМОВА ИЗ 19. ВЕКА КОЈИ СУ НА ПРЕЛАЗУ ИЗ ЦРКВЕ БРВНАРЕ У БОГОМОЉЕ САЗИДАНЕ ОД ТВРДОГ МАТЕРИЈАЛА.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /