ЦРКВА АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА ЗВАНА ГРАЧАНИЦА СА СТАРИМ ГРОБЉЕМ У ТУБРАВИЋУ

Registar

 • Редни број: 167
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: ЦРКВА АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА ЗВАНА ГРАЧАНИЦА СА СТАРИМ ГРОБЉЕМ У ТУБРАВИЋУ
 • Општина: ВАЉЕВО
 • Место: СЕЛО ТУБРАВИЋ
 • Адреса: СЕЛО ТУБРАВИЋ
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-3721/97 ОД 17. 10. 1997.
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 51/97
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 221 К.О. ТУБРАВИЋ
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 221 К.О. ТУБРАВИЋ
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: Први писани податак о грачаничкој цркви оставио је Јоаким Вујић 1826. год. сведочећи да се у Грачаници : "находи једна нова церква. Основатељи ове церкве јесу г. Вукосав Веселинович и Милосав Томич, који су сопственим њиовим иждивенијем ову церкву созидали, храм је церкве свјати Михаел Архангел". Вујић даље каже да је храм комплетно опремљен, али још нема свештеника који ће да га опслужује. Архитектура цркве је необична. То је у основи подужа триконхална грађевина величине 18 х 6,5 метара, са јако издуженом и дубоком полукружном апсидом. Друга два крака тролиста, северна и јужна певница једва да су наглашени благим луком. Конхе певница завршавају се неједнако изведеним пиластрима који држе куполу на коцкастом постољу, које се луцима прихвата за пиластре конхи. Слично решење, са пиластрима који као да су усађени у конху налазимо и у храму св. Илије у селу Ба код Љига цркви моравског стила која је настала вероватно у првој половини 15. века. На западној страни црква је полигонална (седмострана), па на тај начин њена основа неодољиво подсећа на цркве брвнаре које су апсидалне и са западне и са источне стране. Овај необични архитектонски детаљ вероватно је начињен у време обнове коју помиње Јоаким Вујић. У том делу изграђена је и дрвена галерија до које се долази степеништем из унутрашњости храма. Свод цркве је полуобличаст и урађен вероватно од сиге. У комбинацији сиге и опеке изведено је веома декоративно кубе, које је невешто ослоњено на зидове, тако да је његово оптерећење изазвало напрслине на северном и јужном зиду. Црква је покривена црепом, а калота кубета лимом. Зидови грађевине су неједнаке дебљине и крећу се око једног метра. Темељи су укопани доста дубоко од 1,2 до 1,4 метра. Зидови и темељи рађени су ломљеним каменом и омалтерисани дебелим слојем малтера. Под је од бетона који вероватно покрива првобитни камени. Храм има двоја уска врата на северном и јужном зиду. Унутрашњост цркве обасјава шкрта светлост која продире кроз четири прозора типа "пушкарница" која је појачна са шест лучних прозора на кубету храма. Из времена обнове храма потиче и иконостас очуван до наших дана који је 1955. год. замењен новим који је сликао Иван Мељников живописац из Битоља. Поред цркве постоји гробље са занимљивим надгробним споменицима у којима су нађени вредни археолошки налази који доказују да је ово гробље било активно од почетка 15. до средине 19 столећа.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /

Foto galerija