Знаменито место Бранковина

Additional Info

 • Редни број: 1
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: ЗНАМЕНИТО МЕСТО БРАНКОВИНА
 • Општина: ВАЉЕВО
 • Место: БРАНКОВИНА
 • Адреса: БРАНКОВИНА
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА СО ВАЉЕВО БРОЈ: 633-10/90-08 О ПРОГЛАШЕЊУ ЗНАМЕНИТОГ МЕСТА БРАНКОВИНА ЗА НЕПОКРЕТНО КУЛТУРНО ДОБРО
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ВАЉЕВО БРОЈ 8/91, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СР СРБИЈЕ БРОЈ 14/79
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 931, 932, 933, 1021, 1022, КО БРАНКОВИНА
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 816/3, 817/3, 915/9, 915/10, 918/5, 918/6, 918/7, 918/8, 919/2, 919/4, 920/1, 920/2, 920/3, 921/2, 922/1, 922/2, 923/5, 923/6, 923/7, 923/8, 924/2, 925/1, 925/2, 925/3, 925/4, 926/1, 926/2, 926/3, 926/4, 927, 928, 929/1, 919/3, 930, 934/1, 934/2, 934/3, 934/4 935, 936, 941, 943/1, 943/2, 945, 946/1, 946/2, 047/1, 947/2, 947/3, 948, 949/1, 949/2, 949/3, 950 1012, 1013, 1014, 1016/2, 1017/1 1017/2, 1018, 1023/1, 1023/2, 1024, 1025, 1026/1, 1026/2, 1027/1, 1027/2, 1028/1, 1028/1, 1028/2, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036/1, 1036/2, 1037, 1038, 1039, 1040/1, 1040/2, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 10461047/1, 1065, 1066, 1066, 1086, 1087, 1088, 1089/1, 1089/2, 1090/1, 1090/2, 1090/3, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1101/2, 1101/3 1102/1, 1102/2, 1258/1, 1258/2 1259/1, 1259/2, 1259/3, 1259/4, 1260, 1261, 1262, 1305 И 1311
 • Укупна површина: СВЕ КО БРАНКОВИНА У УКУПНОЈ ПОВРШИНИ ОД 74.81, 65 ХЕКТАРА
 • Облик својине: Мешовита
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: БРАНКОВИНА ЈЕ ПОЗНАТА ПО ИСТАКНУТИМ ИСТОРИЈСКИМ ЛИЧНОСТИМА КОЈЕ СУ РОЂЕНЕ, ЖИВЕЛЕ СТВАРАЛЕ И САХРАЊЕНЕ КОД СЕОСКЕ ЦРКВЕ. НА ЧЕЛУ ТЕ ЛИСТЕ ВЕЛИКАНА СТОЈИ КНЕЗ АЛЕКСА НЕНАДОВИЋ ПОГУБЉЕН У ЧУВЕНОЈ СЕЧИ КНЕЗОВА 1804. ГОДИНЕ, А ЗА ЊИМ СЛЕДЕ; ГОСПОДАР ЈАКОВ, БРАТ КНЕЗ АЛЕКСИН ИСТАКНУТИ ВОЂА ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА; ПРОТА МЕТЕЈА НЕНАДОВИЋ, СИН ПОМЕНУТОГ КНЕЗ АЛЕКСЕ, КАРАЂАРЂЕВ ПРВИ ДИПЛОМАТА, СОВЈЕТНИК И ВОЈВОДА; ГОСПОДАР ЈЕФРЕМ, СИН ЈАКОВЉЕВ, ВОЈВОДА ВОЖ-ДОВ, ГОСПОДАР СИМА , НАЈМЛАЂИ СИН КНЕЗА АЛЕКСЕ, НАЈШКОЛОВАНИЈИ И НАЈМЛАЂИ ВОЈВОДА ПРВОГ УСТАНКА; ПЕСНИК ЉУБОМИР НЕНАДОВИЋ, СИН ПРОТЕ МАТЕЈЕ. ОВДЕ ЈЕ ОДРАСЛА И УВЕК СЕ ВРАЋАЛА И НАША ПЕСНИКИЊА ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ, КОЈА ЈЕ И СВОЈ ВЕЧНИ МИР НАШЛА КОД БРАНКОВИНСКЕ ЦРКВЕ. САСТАВНИ ДЕО ЗНАМЕНИТОГ МЕСТА БРАНКОВИНА ЧИНИ: ЦРКВА СА СТАРИМ ГРОБЉЕМ, ЦРКВЕНОМ КУЋОМ, ПОРТОМ И СТОЛЕТНИМ ДРВЕЋЕМ; СТАРА ШКОЛСКА ЗГРАДА; ВАЈАТ ЉУБЕ НЕНАДОВИЋА, СОБРАШИЦЕ И СУДНИЦА.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /

Image Gallery